Lưu trữ thẻ: Điều kiện FCA

Điều kiện FCA là gì? Tìm hiểu những quy định chi tiết trong điều kiện FCA

x Bạn muốn tìm hiểu chi tiết về điều kiện FCA là gì? Có vai trò quan trọng ra sao? x Bạn thắc mắc FCA có ưu điểm gì so với các điều kiện khác trong Incoterms 2020? x Bạn cần cập nhật địa chỉ một Đơn vị giao nhận hàng có tiếng, chuyên nghiệp, cước phí […]

Điều kiện FCA là gì? Hiểu và áp dụng hiệu quả điều kiện FCA hiện nay

x Bạn muốn nắm rõ khái niệm về điều kiện FCA trong Incoterms 2010 là gì? x Bạn muốn biết về nghĩa vụ của bên bán, bên mua trong FCA thuộc Incoterms 2010? x Bạn chưa biết cách áp dụng điều kiện FCA sao cho hiệu quả chuẩn xác và cần tìm kiếm nhà vận tải biển tốt […]