Thẻ: khai báo hải quan

Dịch vụ khai báo hải quan tại sân bay và cửa khẩu trên toàn quốc

Dịch vụ khai báo hải quan tại sân bay và cửa khẩu trên toàn quốc

x Bạn đang gặp khó khăn khi làm thủ tục thông quan hàng hóa tại sân bay, cửa khẩu? x Bạn muốn nắm rõ quy trình, cách thức khai báo hải quan cho hàng xuất/hàng nhập? x Bạn là DN XNK cần sử dụng Dịch vụ KBHQ của Đại lý có nghiệp vụ về hải […]