Lưu trữ thẻ: Quy trình xuất khẩu hàng

Quy trình xuất khẩu hàng hóa trong năm 2024 như thế nào?

Quy trình xuất khẩu hàng hóa trong năm 2023 như thế nào?

x Doanh nghiệp bạn cần xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng gặp khó khăn về việc làm thủ tục, giấy tờ? x Bạn từng sử dụng qua Dịch vụ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan của đơn vị khác nhưng chưa an tâm, giá lại cao? x Bạn mong muốn tìm được […]

Qui trình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Quy trình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Vì hàng thủ công mỹ nghệ là loại hàng hóa Nhà nước khuyến khích xuất khẩu nên doanh nghiệp không phải xin giấy phép xuất khẩu. Chuẩn bị hàng hóa Quá trình chuẩn bị hàng xuất khẩu gồm các khâu: Thứ nhất, tập trung hàng xuất […]

Qui trình xuất khẩu hàng gia công may mặc

Qui trình xuất khẩu hàng gia công may mặc

Tìm hiểu quy trình xuất khẩu hàng gia công may mặc Nghiên cứu thị trường Khi nói đến hoạt động gia công xuất khẩu, nhiều người cho rằng việc nghiên cứu thị trường là công việc của phía đặt gia công, tức là phía nước ngoài, còn phía doanh nghiệp của ta chỉ lo sản xuất […]