Mẫu biên bản phiếu giao nhận hàng hóa


Trong những năm vừa qua, Proship.vn đã không ngừng nghỉ hoạt đông mang tới cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất và một đội ngũ nhân viên luôn được tập huấn với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa.

Không những thế chúng tôi còn tự nâng cao khi ưng dụng và đưa công nghệ hiện đại vào các khâu giao hàng. Công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam Proship.vn luôn cập nhật những cách tốt nhất, luôn sáng tạo kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm để tạo nên những cách thức tốt nhất cho công việc giao nhận hàng hóa của mình. Đặc biệt là những chú ý quan trọng trong quá trình  giao và nhận hàng hóa đến quý khách hàng.

Dịch vụ giao nhận hàng hóa của Proship.vn giúp người gửi hàng không phải lo việc thuê mặt bằng để làm kho chứa hàng, nhanh chóng mở rộng mạng lưới thông qua trong việc chuyển hàng hóa đến khách hàng một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa được diễn ra thuận lợi và quý khách hàng có thể an tâm. Và để đảm bảo rằng những hàng hóa vẫn giữ nguyên được chất lượng ban đầu khi đến tay quý khách hàng cũng như về việc khiếu nại khi xảy ra sự cố, Proship đưa ra mẫu biên bản phiếu giao nhận hàng hóa. Từ đó hàng hóa của quý khách sẽ được kiểm tra, phân loại, kiểm soát chặt chẽ chất lượng khi chuyển giao cho quý khách hàng trên khắp cả nước.

Nếu quý khách hàng có thắc mắc gì về mẫu biên bản phiếu giao nhận hàng hóa hay tìm hiểu thông tin liên quan đến quá trình hợp tác, thời gian vận chuyển, cũng như là quy định pháp luật về ký gửi hàng hóa của Proship.vn thì quý khách hàng có thể liên hệ về số Hotline: 0906855247 và 0909486247 để được phục vụ tốt nhất.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***----------
 


MẪU BIÊN BẢN PHIẾU GIAO NHẬN HÀNG HÓA
 


Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:


BÊN GIAO:

 

CÔNG TY/CƠ SỞ  .........................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:  ....................................................................................................................................
Đại diện bởi ông :  .......................................................................................................................................
Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại     : ...........................................   Fax:  ...................................................................................
MST                 : .........................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
 
BÊN NHẬN:


CÔNG TY/CƠ SỞ  .........................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................
Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................
Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ....................................................................................
MST                 : .........................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên B)
 
Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản giao nhận hàng hóa theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: 

......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

- Số lượng:......................................................................................................................................
- tương đương với Trị giá: ....................................(đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).

 
Điều 3.

Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: ……………………..

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20…...
 

Điều 4.

Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận giao nhận hàng hóa này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.
 
          ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

Họ và Tên: ....................................                                                    Họ và Tên:........................................