Tìm hiểu những mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn cụ thể nhất hiện nay

x Doanh nghiệp của bạn muốn thuê tàu định hạn để chuyên chở hàng số lượng lớn?
x Bạn muốn tìm hiểu về mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn thông dụng nhất hiện nay?
x Bạn cần tìm kiếm Đơn vị vận tải biển chuyên nghiệp, chất lượng, có ký kết hợp đồng thuê tàu rõ ràng, minh bạch?

PROSHIP sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn về mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn, định thời gian từ lúc thuê cho tới lúc kết thúc. Nếu Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một Dịch vụ vận tải biển chuyên nghiệp, giá cả phải chăng, có hợp đồng rõ ràng thì chúng tôi chính là địa chỉ đáng tin cậy nhất thị trường hiện nay.

Hotline liên hệ vận chuyển: 

Mr Miền: 0909 199 247
Mr Hưng: 0906 855 247
Mr Quốc: 0909 344 247

Mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn phổ biến thường dùng nhất

Hợp đồng thuê tàu định hạn (Time Charter Party) - Đây là hợp đồng mà bên cho thuê giao một con tàu được trang bị đầy đủ trang thiết bị và có người lái cho bên thuê sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Tìm hiểu những mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn cụ thể nhất hiện nay
Nội dung bản hợp đồng thuê tàu định hạn mới nhất dành cho các đối tượng liên quan.

Dưới đây là nội dung mẫu Hợp đồng thuê tàu định hạn cập nhật chi tiết mới nhất:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TPHCM, Ngày…tháng…năm 2021
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU ĐỊNH HẠN

Số:
 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật Hàng hải 2015;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, Ngày…tháng…năm 2021, tại,...chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CHO THUÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN X

Trụ sở chính:.........................................

Mã số thuế:.........................................

Số điện thoại:.........................................

Người đại diện:.........................................

Chức vụ:.........................................

BÊN B: BÊN THUÊ TÀU

Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày:.........................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................

Số CMT:.........................................

Số điện thoại:.........................................

Sau khi thỏa thuận, bàn bạc, các bên thống nhất ký hợp đồng thuê tàu định hạn với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê tàu số...

Các thông số kĩ thuật cơ bản của tàu:

 • Cấp tàu
 • Trọng tải
 • Công suất máy
 • Dung tích
 • Tốc độ
 • Mức tiêu thụ nhiên liệu

Vùng hoạt động của tàu:.........................................

Mục đích sử dụng:.........................................

Thời hạn hợp đồng:.........................................

Trường hợp tàu hoàn thành chuyến đi cuối cùng vượt quá thời gian gian trả tàu được xác định trong hợp đồng thuê tàu thì bên B có quyền tiếp tục sử dụng tàu để hoàn thành chuyến đi đó, bên B phải trả tiền thuê cho thời gian vượt quá đó theo mức giá được xác định trong hợp đồng thuê tàu, nếu giá thuê tàu trên thị trường cao hơn so với giá được xác định trong hợp đồng thuê tàu thì bên B phải trả tiền thuê theo giá thị trường tại thời điểm đó.

Điều 2. Thực hiện hợp đồng

Giao và trả tàu: Bên A có trách nhiệm giao và nhận lại tàu tại địa điểm …

 • Thời gian giao tàu:.........................................
 • Thời gian trả tàu:.........................................

Bên A cùng cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến và và danh sách thuyền bộ khi bàn giao tàu.

Điều 3. Giá và phương thức thanh toán

Giá thuê: … đồng/năm

Đặt cọc: … đồng

Thời hạn thanh toán: Bên B thanh toán tiền thuê tàu 06 tháng/lần vào tuần cuối cùng của tháng thứ 6.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Người nhận:.........................................STK:.........................................

Thanh toán chậm: trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A thì bên B phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Hết hạn hợp đồng, hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, bên A hoàn trả tiền cọc cho bên B trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

Bên B không phải trả tiền thuê tàu trong thời gian tàu không đủ khả năng khai thác do hư hỏng, thiếu phụ tùng dự trữ hoặc do thuyền bộ không đủ năng lực cần thiết. Trường hợp này bên  B được miễn trách nhiệm đối với các chi phí để duy trì tàu.

Trường hợp tàu không đủ khả năng khai thác do lỗi của bên B thì bên B vẫn phải thanh toán tiền thuê tàu theo quy định và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Trường hợp bên B không trả tiền thuê tàu theo thỏa thuận hợp đồng thì bên A có quyền giữ hàng hóa, tài sản trên tàu nếu hàng hóa, tài sản đó thuộc sở hữu của bên B.

Trường hợp tàu thuê mất tích thì tiền thuê tàu được tính đến ngày thực tế nhận được tin tức cuối cùng về tàu đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

Được bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

 • Bên A có nghĩa vụ giao tàu cho bên B đúng địa điểm, thời điểm với trạng thái an toàn kỹ thuật cần thiết. Có đầy đủ dự trữ phù hợp với mục đích sử dụng đã thỏa thuận và duy trì như vậy trong suốt thời gian thuê tàu.
 • Bên A cung cấp thuyền bộ có năng lực phù hợp với mục đích sử dụng tàu đã thỏa thuận trong hợp đồng, trả lương và bảo đảm các quyền lợi hợp pháp khác cho thuyền viên trong thời gian thuê tàu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

 • Bên B có toàn quyền sử dụng các khu vực chuyên dùng ở trên tàu để vận chuyển hàng hóa
 • Trường hợp bên B muốn sử dụng khu vực khác ở trên tàu thì phải có sự đồng ý của chủ tàu.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

 • Bên B có nghĩa vụ sử dụng tàu đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng và phải quan tâm thích đáng các quyền lợi của chủ tàu
 • Bên B có nghĩa vụ bảo đảm tàu chỉ đực sử dụng để vận chuyển hàng hóa hợp pháp
 • Sau khi hết hạn cho thuê tàu, bên B có nghĩa vụ trả tàu cho bên A đúng địa điểm, thời gian và trạng thái kỹ thuật đã thỏa thuận trong hợp đồng, trừ những hao mòn tự nhiên của tàu.
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn đã thỏa thuận.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê tàu định hạn

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại nếu bên A vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 4 hợp đồng này
 • Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường nếu xảy ra chiến tranh, bạo loạn hoặc do thực hiện các biện pháp cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm cản trở việc thực hiện hợp đồng mà các sự kiện đó không thể chấm dứt sau một thời gian chờ đợi hợp lý.
 • Hợp đồng thuê tàu đương nhiên chấm dứt, nếu tàu mất tích, chìm đắm, phá hủy, bị coi là hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả kinh tế.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

8.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

8.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 10. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứa thông tin bảo mật của các bên cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 11. Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi được cơ quan công chứng chứng nhận.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý khi được hai bên thỏa thuận bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Những nội dung về việc thuê tàu chưa được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng được lập thành 03 bản chính có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, Văn Phòng Công chứng lưu 01 bản

Sau khi đọc lại bản hợp đồng, các bên đã hiểu rõ và hoàn toàn nhất trí với các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này và tự nguyện ký tên dưới đây.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Những quy định về việc chấm dứt hợp đồng thuê tàu

Căn cứ Điều 228 Bộ luật Hàng hải (2015) có quy định về trường hợp "Chấm dứt hợp đồng thuê tàu định hạn" như sau:

1. Người thuê tàu có quyền chấm dứt hợp đồng và được đòi bồi thường thiệt hại liên quan, nếu chủ tàu có lỗi khi thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 221 của Bộ luật này;

2. Hợp đồng thuê tàu đương nhiên chấm dứt, nếu tàu mất tích, chìm đắm, phá hủy, bị coi là hư hỏng không sửa chữa được hoặc việc sửa chữa là không có hiệu quả kinh tế;

3. Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường, nếu xảy ra chiến tranh, bạo loạn hoặc do thực hiện các biện pháp cưỡng chế của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm cản trở việc thực hiện hợp đồng mà các sự kiện đó không thể chấm dứt sau thời gian chờ đợi hợp lý.

Hotline liên hệ vận chuyển: 

Mr Hưng: 0906 855 247
Mr Miền: 0909 199 247
Mr Quốc: 0909 344 247

Chọn Dịch vụ vận tải biển PROSHIP, khách hàng được gì?

Công ty Cổ phần PROSHIP chuyên cung cấp các giải pháp vận chuyển tối ưu, giúp các Doanh nghiệp trong nước an tâm hơn với tài sản, chuyến hàng của mình. Đây là một trong những Đơn vị vận chuyển hàng hóa đường biển chất lượng, cam kết tính an toàn cao nhất cho toàn bộ hàng/kiện hàng của bạn.

Proship luôn cam kết giao hàng tận tay người nhận, đúng thời gian thỏa thuận, thủ tục nhanh chóng, giá cước cạnh tranh, lộ trình giao nhận minh bạch với bằng chứng giao hàng rõ ràng chi tiết nhất,...Dịch vụ vận chuyển đường biển Proship được cung cấp tại các cảng biển: Cảng biển Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hải Phòng (Hải Phòng), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Dung Quất (Quảng Ngãi),...

Đơn vị Proship hiện cung cấp mức giá phí vận chuyển đường biển cạnh tranh nhất thị trường. Hoạt động và các giấy tờ để thực hiện việc vận chuyển hàng nội địa bằng đường biển của Proship được diễn ra rất thuận lợi & dễ dàng, không cần bất cứ thủ tục hải quan, khai thông hàng hóa phức tạp nào như vận chuyển đường biển quốc tế.

Tìm hiểu những mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn cụ thể nhất hiện nay
Đơn vị vận tải biển Proship là giải pháp hàng đầu trong việc luân chuyển hàng, kiện hàng số lượng lớn Nam Bắc.

Chọn Dịch vụ vận tải biển của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được:
 • Đảm bảo giá cước vận chuyển đường biển tại Proship là rẻ, ổn định nhất cho khách hàng;
 • Có bảo hiểm hàng vận chuyển đường biển đầy đủ, có hợp đồng vận chuyển, hóa đơn, biên nhận hàng hóa cung cấp rõ ràng khi khách yêu cầu;
 • Có chính sách ưu đãi đặc biệt về giá cho khách hàng thân thiết lâu năm;
 • Lịch tàu chạy nội địa xuyên suốt mỗi ngày nên hàng hóa không sợ bị lưu kho, giao chậm trễ, không đúng hẹn;
 • Được hợp tác với đội ngũ nhân viên năng động, có kinh nghiệm lâu năm, tận tâm và chuyên nghiệp nhất;
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho khách hàng các thắc mắc về vận chuyển đường biển nội địa;
 • Proship thực hiện việc vận chuyển từ A-Z nên không tốn nhiều thời gian hay công sức của chủ hàng;
 • Chịu trách nhiệm bồi thường 100% nếu hàng hóa xảy ra bất cứ vấn đề gì trong quá trình vận chuyển Nam Bắc.
Mẫu Hợp đồng thuê tàu định hạn thông dụng mới nhất mà Proship vừa chia sẻ trên đây, hi vọng sẽ hỗ trợ quý khách hàng Doanh nghiệp trong quá trình luân chuyển hàng, kiện hàng các loại bằng đường biển, biết rõ mọi thủ tục giấy tờ, quy định trách nhiệm các bên liên quan như thế nào để chủ động áp dụng thực hiện. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ qua hotline 19001247 để nhận được tư vấn, báo giá Dịch vụ thuê tàu biển chở hàng Container tốt nhất từ Proship.vn.

Hotline liên hệ vận chuyển: 

Mr Quốc: 0909 344 247
Mr Hưng: 0906 855 247
Mr Miền: 0909 199 247