Chứng chỉ CDCS là gì? Giải đáp chi tiết về chứng chỉ CDCS

x Bạn mới tham gia vào công việc kiểm soát chứng từ L/C cần tìm hiểu về chứng chỉ CDCS?
x Bạn muốn biết nội dung và cấu trúc đề thi chứng nhận quốc tế CDCS thế nào? Gồm những gì?
x Bạn thắc mắc thi cấp chứng chỉ CDCS có khó không? Nếu có CDCS sẽ giúp gì cho công việc liên quan tới kiểm soát chứng từ L/C?

PROSHIP.VN chúng tôi sẽ góp nhặt kiến thức từ nhiều nguồn đáng tin cậy nhằm giải đáp CDCS là gì, đối tượng thi CDCS là ai, nội dung ôn tập thi chứng chỉ CDCS là gì,…các cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực liên quan tới chứng từ L/C cần cập nhật để đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Chứng chỉ CDCS là gì?

CDCS là gì? Chứng chỉ CDCS, viết tắt của cụm từ “Certified Documentary Credit Specialist”. Là chứng nhận quốc tế uy tín dành cho Nhân viên/Chuyên gia kiểm soát chứng từ L/C. Người nhận được chứng chỉ này có thể được xem là một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra chứng từ.

Chứng chỉ CDCS là gì? Giải đáp chi tiết về chứng chỉ CDCS
CDCS viết tắt của “Certified Documentary Credit Specialist”, là chứng nhận quốc tế dành cho Nhân viên, Chuyên gia kiểm soát chứng từ L/C.

Chứng chỉ CDCS chính là lợi thế lớn cho những ai làm việc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, đồng thời mở ra cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Kỳ thi lấy CDCS thường được tổ chức bởi IFSA hoặc IFS.

Nội dung và cấu trúc đề thi chứng chỉ CDCS

Nội dung đề thi Chứng chỉ CDCS

Nội dung của chứng chỉ CDCS là gì? CDCS gồm hai phần bắt buộc, đó là:

Phần 1: Nguyên tắc giao dịch tín dụng chứng từ

Ở phần này, bạn sẽ được kiểm tra kiến thức về:

 • Các loại tín dụng chứng từ và việc sử dụng các khoản tín dụng chứng từ
 • Vai trò, trách nhiệm và rủi ro liên quan đến các bên khác nhau của khoản tín dụng
 • Các loại hình thanh toán; đặc điểm của tín dụng chứng từ
 • Quá trình và các sản phẩm liên quan
 • Tài liệu tài chính và thương mại cùng các quy tắc liên quan.

Phần này tập trung vào việc áp dụng các kiến ​​thức tài liệu chứng từ cơ bản:

Phần 2: Quản lý việc cung cấp các giao dịch tín dụng chứng từ

Phần này kiểm tra khả năng quản lý các giao dịch tín dụng chứng từ và xác định các bất thường bằng cách áp dụng kiến ​​thức nghiệp vụ về phạm vi. Đồng thời, áp dụng các quy tắc liên quan, luật và quy định địa phương trong các tình huống và tài liệu hỗ trợ có độ phức tạp khác nhau.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT HÌNH ẢNH XE ĐẦU KÉO CONTAINER PROSHIP LOGISTICS

Cấu trúc đề thi Chứng chỉ CDCS

Bài kiểm tra được thực hiện trong ba giờ, chia thành hai phần:

 • Phần 1 (Nội dung thi trong Phần 1) – 83 câu trắc nghiệm (câu hỏi trắc nghiệm);
 • Phần 2 (Nội dung thi trong Phần 2) – 7 câu hỏi phân tích trắc nghiệm; tiếp theo là 3 bài tập tình huống. Mỗi bài có 5 câu hỏi kèm theo sau đó là 3 bài tập kiểm tra sự khác biệt.
Chứng chỉ CDCS là gì? Giải đáp chi tiết về chứng chỉ CDCS
Nội dung đề thi chứng chỉ CDCS đề cương gồm 2 phần chính và cấu trúc đề thi gồm cả trắc nghiệm và thực hành mà các cá nhân có nhu cầu dự thi cần phải biết.

Nội dung kiến thức ôn tập thi CDCS

ĐẦU MỤC NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP
1. Hiểu về các loại tính chất và cách sử dụng của LC
 • Hiểu về các loại điều kiện LC
 • Giao dịch LC cơ bản bao gồm sơ đồ cơ bản
 • Các loại LC
 • Tính chất cơ bản của LC
 • Các loại LC đặc biệt
 • Phân loại LC
 • Loại và tính chất
 • LC thương mại
 • LC dự phòng.
2. Biết về quy tắc, chuẩn mực hướng dẫn và các điều kiện thương mại liên quan đến giao hàng theo hình thức LC
 • Incoterms 2020
 • UCP 600 – Uniform Custom and Practice for Documentary Credits
 • ISP98 – International Standby Practices
 • URR 725 – Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits
 • ICC decision on original documents (Appendix to ICC
 • Publication 645 – ISBP)
 • ISBP 745
 • EUCP.
3. Hiểu về các chính sách liên quan đến LC
 • Rửa tiền
 • Cấm vận
 • Tài trợ khủng bố
4. Hiểu biết về vai trò, nghĩa vụ các bên trong LC và quan hệ giữa chúng Các bên trong LC bao gồm:

 • Ngân hàng phát hành
 • Ngân hàng thụ hưởng
 • Người yêu cầu mở LC
 • Người phát hành LC không phải bán
 • Ngân hàng xác nhận
 • Ngân hàng không bán
 • Ngân hàng chiết khấu
 • Ngân hàng thanh toán
 • Ngân hàng bồi hoàn
 • Ngân hàng hàng chuyển nhượng
 • Ngân hàng được chỉ định
 • Ngân hàng xuất trình.

Vai trò và nghĩa vụ các bên liệt kê ở trên.

Mối liên hệ giữa các bên liên quan đến thanh toán

BTC phù hợp & từ chối BCT bất hợp lệ

Vai trò và nghĩa vụ trong bồi hoàn.

5. Hiểu về các loại và phương thức thanh toán tín dụng trong phương thức LC Các loại thanh toán:

 • Trả ngay
 • Trả chậm
 • Chiết khấu
 • Chấp nhận thanh toán

Việc chuyển tiền

Các loại cam kết

Truy đòi và miễn trung gian

Tính tự động trong thanh toán LC.

6. Hiểu về các chứng từ vận tải, chứng từ thương mại Tính chất cách vận hành và quy tắc áp dụng cho các chứng từ vận tải

Chứng từ tài chính trong LC và các yêu cầu theo quy tắc ICC

Chứng từ tài chính thương mại:

 • Hối phiếu
 • Hóa đơn
 • Bảo hiểm
 • Xác nhận cân nặng
 • Xác nhận xuất xứ
 • Xác nhận đóng gói
 • Xác nhận kiểm định.
7. Hiểu biết cách vận hành và các khó khăn liên quan đến chứng từ trong giao lệnh LC Chứng từ cho các mục đích hành chính và cách kiểm vận hành và hoạt động liên quan với:

 • Hợp đồng
 • Phát hành
 • Thông báo trước
 • Thông báo xác nhận
 • Tu chỉnh
 • Chuyển nhượng
 • Xuất trình
 • Kiểm tra
 • Thanh toán từ chối
 • Đòi tiền
 • Bồi hoàn.

Xuất trình kiểm và thanh toán/từ chối

Xác định xử lý chứng từ bất hợp lệ

Xuất trình điện tử

Vấn đề trong xử lý giao dịch LC.

8. Hiểu và quản lý rủi ro liên quan giao dịch LC Các loại rủi ro:

 • Vận hành
 • Tín dụng
 • Tỷ giá
 • Lừa đảo
 • Luật
 • Chính trị

Khác:

 • Rửa tiền
 • Cấm vận
 • Tài trợ khủng bố
 • Phát hiện và kiểm soát  rủi ro.

Rủi ro các bên liên quan trong LC.

9. Hiểu về các sản phẩm liên quan đến giao dịch LC
 • Thư cam kết
 • Giải phóng hàng air
 • Chuyển nhượng tiền
 • Tái tài trợ
 • Cam kết bồi hoàn
10. Có thể quản trị các chứng từ vận chuyển, thương mại và tài chính trong LC Vận dụng và phân tích chứng từ vận tải, thương mại và tài chính dùng trong LC để đề xuất các hoạt động phù hợp và quản lý giao dịch LC.

>>Xem thêm: TTR là gì?

Thi lấy chứng chỉ CDCS có khó hay không?

Người nhận được chứng chỉ CDCS có thể được xem là một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra chứng từ. Tại Việt Nam, số người có chứng nhận CDCS chỉ đếm trên đầu ngón tay (theo thống kê ở Ngân hàng Vietcombank HCM có 3 người và một số ở các chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

Song điều đó không có nghĩa việc thi lấy CDCS là quá khó. Đề thi CDCS thật ra không khó và cách làm bài chủ yếu là trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm và thực hành kiểm tra chứng từ, chứ không đòi hỏi phải viết và lý luận.

Chứng chỉ CDCS là gì? Giải đáp chi tiết về chứng chỉ CDCS
Thi cấp chứng chỉ CDCS không quá khó vì chủ yếu cấu trúc thi là trắc nghiệm nhưng phải vững kiến thức nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế.

Để thi được chứng chỉ này đòi hỏi bạn không chỉ có kiến thức vững về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, bạn cũng phải có kinh nghiệm thực tế.

Có một số đơn vị tổ chức ôn thi lấy chứng chỉ CDCS nhưng không nhiều do nhu cầu quan tâm chứng chỉ này khá ít.

CDCS là gì, nội dung và cấu trúc đề thi chứng chỉ CDCS là gì đã được giải đáp. Nhìn chung, CDCS là chứng chỉ có giá trị và mang lại nhiều lợi ích cho những ai muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực thanh toán quốc tế…Hãy tiếp tục cập nhật các tin bài liên quan tiếp theo và liên hệ số 0909 344 247 khi Quý DN có nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận tải giá rẻ tại Proship Logistics.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Chọn số sao để bình chọn cho bài viết này!

Điểm trung bình / 5. Tổng lượt vote:

Hãy là người đầu tiên bình chọn cho bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 093 9999 247ZaloMessengerkinhdoanh@proship.vn